Arta succesului – o punte între atitudine și motivare